آرشیو روزانه : تیر ۸, ۱۴۰۳

مشارکت جانبازان بستری و پرسنل بیمارستان تخصصی فجر تبریز در انتخابات ریاست جمهوری
2 هفته قبل

مشارکت جانبازان بستری و پرسنل بیمارستان تخصصی فجر تبریز در انتخابات ریاست جمهوری

امروز۸ تیرماه ۱۴۰۳ روز انتخابات ریاست جمهوری در کشور، صندوق سیار انتخابات به بیمارستان تخصصی فجر تبریز منتقل شد تا جانبازان بستری و پرسنل این بیمارستان نیز بتوانند در این رویداد مهم شرکت کنند. جانبازان عزیز بستری در بیمارستان فجر که قادر به حضور در پای صندوق‌های رای نبودند، با حضور صندوق سیار انتخابات، فرصت […]

شـماره تمـاس 041-33282750
پسـت الـکترونیـکی info@fajrhospital.ir
آدرس پسـتی تبریز / خیابان گلکار / جنب تالار صدرا