آرشیو روزانه : مهر ۲۷, ۱۴۰۲

برگزاری کلاس آموزشی مصاحبه با بیمار روانپزشکی و ابزارهای روانشناسی در بیمارستان تخصصی فجر تبریز
4 ماه قبل

برگزاری کلاس آموزشی مصاحبه با بیمار روانپزشکی و ابزارهای روانشناسی در بیمارستان تخصصی فجر تبریز

کلاس آموزشی مصاحبه با بیمار روانپزشکی و ابزارهای روانشناسی در مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ با تدریس روانشناس مرکز خانم دنا علیزاده با هدف بازآموزی برای پرستاران و روانشناسان در بیمارستان تخصصی فجر تبریز برگزار شد. روابط عمومی بیمارستان فجر تبریز

برگزاری کلاس آموزشی گزارش نویسی و ارزیابی اولیه در بیمارستان تخصصی فجر تبریز
4 ماه قبل

برگزاری کلاس آموزشی گزارش نویسی و ارزیابی اولیه در بیمارستان تخصصی فجر تبریز

کلاس آموزشی گزارش نویسی و ارزیابی اولیه در مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ با تدریس سوپروایزر مرکز آقای جعفر موسی الرضایی و با حضور حداکثری پرستاران در بیمارستان تخصصی فجر تبریز برگزار شد. روابط عمومی بیمارستان فجر تبریز

شـماره تمـاس 041-33282750
پسـت الـکترونیـکی info@fajrhospital.ir
آدرس پسـتی تبریز / خیابان گلکار / جنب تالار صدرا