آرشیو روزانه : آبان ۲۵, ۱۴۰۲

برگزاری کلاس آموزشی نحوه تکمیل شاخص های آماری بیمارستانی در بیمارستان تخصصی فجر تبریز
8 ماه قبل

برگزاری کلاس آموزشی نحوه تکمیل شاخص های آماری بیمارستانی در بیمارستان تخصصی فجر تبریز

برگزاری کلاس آموزشی نحوه تکمیل شاخص های آماری بیمارستانی در بیمارستان تخصصی فجر تبریز  

کلاس مبانی بهداشت حرفه ای در بیمارستان تخصصی فجر تبریز برای کلیه پرسنل برگزار گردید
8 ماه قبل

کلاس مبانی بهداشت حرفه ای در بیمارستان تخصصی فجر تبریز برای کلیه پرسنل برگزار گردید

کلاس مبانی بهداشت حرفه ای درمورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ برای کلیه پرسنل بیمارستان تخصصی فجر تبریز تشکیل گردید . این آموزش توسط مهندس مهرداد علی دوست اجرا گردید شامل مباحث: شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری و نظارت بر نحوه اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی، مخاطرات فیزیکی، مخاطرات شیمیایی، مخاطرات بیولوژیکی، مخاطرات ارگونومیک، روانی […]

برگزاری کلاس های آموزشی مبانی کنترل عفونت و بهداشت محیط در بیمارستان فجر تبریز
8 ماه قبل

برگزاری کلاس های آموزشی مبانی کنترل عفونت و بهداشت محیط در بیمارستان فجر تبریز

کلاس های آموزشی بهداشت محیط و مبانی کنترل عفونت در مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ توسط کارشناسان مربوطه: خانم مهندس سولماز اصلان پور و خانم فاطمه بیگ محمدی در بیمارستان تخصصی فجر تبریز تشکیل شد. مبحث این کلاس شامل موضوعاتی از قبیل: بهداشت دست، رعایت حفاظت فردی، نظام مراقبت از بیماری های واگیردار، نیدل استیک و نحوه برخورد […]

شـماره تمـاس 041-33282750
پسـت الـکترونیـکی info@fajrhospital.ir
آدرس پسـتی تبریز / خیابان گلکار / جنب تالار صدرا