ویژه نامه

آخرین اخبار ورزشی

گالری عکس

گالری فیلم

شـماره تمـاس 041-33282750
پسـت الـکترونیـکی info@fajrhospital.ir
آدرس پسـتی تبریز / خیابان گلکار / جنب تالار صدرا