آرشیو روزانه : خرداد ۱۷, ۱۴۰۳

آگهی مناقصه عمومی
1 هفته قبل

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲/۱۴۰۳-( نوبت دوم )   مناقصه محل آشپزخانه بیمارستان تخصصی فجر تبریز مرکز تصویر نگاری درمانی متد ( سهامی خاص ) در نظر دارد ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به جهت واگذاری محل آشپزخانه بیمارستان تخصصی فجر تبریز جهت تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای بیمارستان متعلق به […]

شـماره تمـاس 041-33282750
پسـت الـکترونیـکی info@fajrhospital.ir
آدرس پسـتی تبریز / خیابان گلکار / جنب تالار صدرا