شنبه 30 شهريور 1398 Saturday 21 September 2019 21 محرم 1441
Written by parvinzadeh   
Category: بخشهای بیمارستان
Published Date
Hits: 5917

دلالت بر سيستمي دارد که هدف ان جمع اوري و تفسير اطلاعات باليني و استفاده از انها به منظور پايش,برنامه ريزي و ارتقاء عمکلرد است.به منظور حمايت و پشتيباني از فعاليت هاي تصميم گيري،پايش عملكرد و تضمين پاسخگويي، تقويت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان امري ضروري است.به عبارت ديگر اطلاعات صحيح و مناسب در بهترين شكل ممكن بايد در زمان مناسب در اختيار شخص مناسب قرار گيرد.
ايجاد سيستمي كه بر اساس ان بتوان مدير ارشد سازمان را در قبال حاكميت خدمات باليني پاسخگو نمود بسيار مهم و حائز اهميت مي باشد.بدين منظور مشخص نمودن خطوط گزارش دهي و ساختار سازماني براي اطمينان از انكه اطلاعات مرتبط در سطح مورد نياز و مناسب قابل دسترسي است ركن اصلي مي باشد. به عبارت ديگر سازمانهاي بهداشتي درماني بايد از تكنولوژي اطلاعات موثر و پيوسته و سيستم هاي اطلاعاتي كه از ايمني و كيفيت مراقبت هاي بهداشتي درماني حمايت مي نمايند استفاده كنند.

به منظور تحقق استاندارد اين مهم بايد:

1.پزشكان به سيستم هاي اطلاعاتي كه براي انجام فعاليت هاي خود نياز دارند دسترسي داشته باشند

2.تبادل اطلاعات همراه با حفظ اطلاعات خصوصي بيمار در سازمان تقويت گردد.

3.مدارك مربوط به مراقبت استاندارد شده و به نحوي مناسبي حفظ گردد.

4.كيفيت داده هاي اطلاعاتي به خصوص در زمينه هاي باليني تقويت گردد.

راهنمای مراجعین

منشور حقوق بیمار

شماره تلفن های بیمارستان

راهنمای طبقات

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

برنامه درمانگاه داخلی

ساعات و قوانین ملاقات بیماران بستری

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

فرآیند ثبت شکایات