شنبه 30 شهريور 1398 Saturday 21 September 2019 21 محرم 1441
Written by parvinzadeh   
Category: بخشهای بیمارستان
Published Date
Hits: 7643

  اهم فعالیت‌های این واحد عبارتند‌ از:


  • تامین و توزیع داروهای مورد نیاز مصرفی در بخش‌های مختلف بیمارستان

  • ارائه خدمات دارویی به مراجعین درمانگاه

  • همکاری با پزشکان مرکز در جهت ارتقاء فرآیندهای دارویی

  • تهیه لیست دارو‌های مورد نیاز و خرید از شرکت‌های دارویی

  • درج قیمت‌های دارویی بیماران در پرونده بستری به هنگام ترخیص

  • ارائه اسناد مالی خریدهای دارویی به واحد حسابداری

  • تنظیم ماهانه اسناد بیمه‌ای و ارسال به بیمه‌های سه‌گانه

داروخانه

راهنمای مراجعین

منشور حقوق بیمار

شماره تلفن های بیمارستان

راهنمای طبقات

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

برنامه درمانگاه داخلی

ساعات و قوانین ملاقات بیماران بستری

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

فرآیند ثبت شکایات