شنبه 30 شهريور 1398 Saturday 21 September 2019 21 محرم 1441
Written by parvinzadeh   
Category: بخشهای بیمارستان
Published Date
Hits: 5431

دلالت بر اندازه گيري مداوم و ارتقاء خدمات بوسيله متخصصين پزشکي دارد. 
مميزي باليني گاهي اوقات به عنوان قسمتي از فرايند ارتقاء کيفيت در نظر گرفته مي‌شود چرا که همانند آن به دنبال مقايسه خدمات ارائه شده با استانداردهاي توافق شده در اين زمينه مي باشد تا مشخص نمايد که ايا اين استانداردها تامين شده‌اند يا خير و در صورت عدم تامين دليل ان چه بوده‌است. اين فرايند شامل ايجاد تغيير به منظور دستيابي به مراقبت‌هاي پذيرفته شده مي‌باشد که توسط تيمي حرفه اي و متخصص در امور باليني صورت مي‌گيرد. هدف اصلي مميزي باليني ارتقاء عملکرد از يک سو و ارائه الگويي به منظور تخصيص هزينه براي تامين مراقبت هاي ضروري از سوي ديگر است. مميزي باليني جزء پيوسته مراقبت‌هاي باليني است و از انجا که مميزي کار پزشکان توسط تيم حرفه اي متشکل از خود انها انجام ميشود مقبوليت زيادي بين کادر پزشکي دارد. 

به عبارت ديگر مميزي باليني روشي است براي ارزيابي و ارتقاء عملكرد باليني. در تعريف آن مي توان گفت"اندازه‌گيري و ارزيابي سيستماتيك كارايي و اثر بخشي فرايند‌ها و سيستم‌‌هاي سازماني". در حقيقت مميزي باليني، كيفيت نتايج مراقبت‌هاي باليني را از قبيل روشهاي تشخيصي و درماني، ميزان استفاده از منابع، كفايت ارزيابي نتايج باليني و كيفيت زندگي بيمار را تحليل مي‌نمايد. دو ركن اصلي مميزي باليني يعني اثربخشي منابع و اثربخشي استراتژيك می باشد. هدف اصلي تمامي انها بهبود كيفيت خدمات مي‌باشد. مشاركت تمامي كادر درماني در اين فرايند به منظور موفقيت حاكميت خدمات باليني بسيار حائز اهميت است.

منبع: وب سایت مدارک پزشکی،فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

راهنمای مراجعین

منشور حقوق بیمار

شماره تلفن های بیمارستان

راهنمای طبقات

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

برنامه درمانگاه داخلی

ساعات و قوانین ملاقات بیماران بستری

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

فرآیند ثبت شکایات