يكشنبه 3 شهريور 1398 Sunday 25 August 2019 23 ذی‌الحجه 1440

سوپروایزر اخلاق بالینی

Published Date
Written by Super User   
Hits: 454
Category: بخشهای بیمارستان

این بخش در حال تکمیل می باشد

سوپروایزر بالینی

Published Date
Written by Super User   
Hits: 469
Category: بخشهای بیمارستان

این بخش در حال تکمیل می باشد 

ادامه مطلب

Published Date
Written by parvinzadeh   
Hits: 6958
Category: بخشهای بیمارستان

  اهم فعالیت‌های این واحد عبارتند‌ از:


  • تامین و توزیع داروهای مورد نیاز مصرفی در بخش‌های مختلف بیمارستان

  • ارائه خدمات دارویی به مراجعین درمانگاه

  • همکاری با پزشکان مرکز در جهت ارتقاء فرآیندهای دارویی

  • تهیه لیست دارو‌های مورد نیاز و خرید از شرکت‌های دارویی

  • درج قیمت‌های دارویی بیماران در پرونده بستری به هنگام ترخیص

  • ارائه اسناد مالی خریدهای دارویی به واحد حسابداری

  • تنظیم ماهانه اسناد بیمه‌ای و ارسال به بیمه‌های سه‌گانه

داروخانه

مدیر خدمات پرستاری

Published Date
Written by Super User   
Hits: 470
Category: بخشهای بیمارستان

این بخش در حال تکمیل می باشد

استفاده از اطلاعات جدید

Published Date
Written by parvinzadeh   
Hits: 5315
Category: بخشهای بیمارستان

دلالت بر سيستمي دارد که هدف ان جمع اوري و تفسير اطلاعات باليني و استفاده از انها به منظور پايش,برنامه ريزي و ارتقاء عمکلرد است.به منظور حمايت و پشتيباني از فعاليت هاي تصميم گيري،پايش عملكرد و تضمين پاسخگويي، تقويت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان امري ضروري است.به عبارت ديگر اطلاعات صحيح و مناسب در بهترين شكل ممكن بايد در زمان مناسب در اختيار شخص مناسب قرار گيرد.
ايجاد سيستمي كه بر اساس ان بتوان مدير ارشد سازمان را در قبال حاكميت خدمات باليني پاسخگو نمود بسيار مهم و حائز اهميت مي باشد.بدين منظور مشخص نمودن خطوط گزارش دهي و ساختار سازماني براي اطمينان از انكه اطلاعات مرتبط در سطح مورد نياز و مناسب قابل دسترسي است ركن اصلي مي باشد. به عبارت ديگر سازمانهاي بهداشتي درماني بايد از تكنولوژي اطلاعات موثر و پيوسته و سيستم هاي اطلاعاتي كه از ايمني و كيفيت مراقبت هاي بهداشتي درماني حمايت مي نمايند استفاده كنند.

به منظور تحقق استاندارد اين مهم بايد:

1.پزشكان به سيستم هاي اطلاعاتي كه براي انجام فعاليت هاي خود نياز دارند دسترسي داشته باشند

2.تبادل اطلاعات همراه با حفظ اطلاعات خصوصي بيمار در سازمان تقويت گردد.

3.مدارك مربوط به مراقبت استاندارد شده و به نحوي مناسبي حفظ گردد.

4.كيفيت داده هاي اطلاعاتي به خصوص در زمينه هاي باليني تقويت گردد.

راهنمای مراجعین

منشور حقوق بیمار

شماره تلفن های بیمارستان

راهنمای طبقات

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

برنامه درمانگاه داخلی

ساعات و قوانین ملاقات بیماران بستری

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

فرآیند ثبت شکایات