شنبه 30 شهريور 1398 Saturday 21 September 2019 21 محرم 1441
Written by parvinzadeh   
Category: بخشهای بیمارستان
Published Date
Hits: 6125

شامل انتخاب و استخدام پرسنل باليني، اموزش حين خدمت، حفظ استانداردهاي كاري، كنترل و پايش روشهاي جديد و مبتكرانه مي‌باشد. علاوه بر اين مواردي از قبيل بازنشستگي, مديريت و توسعه کارکنان, ارتقاء شرايط کاري و روش‌هاي موثر عملکرد نيز در اين حيطه قرار مي‌‌گيرند.
اين رويكرد استخدام و به كار‌گيري پرسنل متخصص و با تجربه و همچنين ابداع روشهاي جديد را تضمين خواهد نمود. بايد توجه داشت كه در اين مرحله توجه به نيازهاي اتي جامعه و هماهنگ‌سازي و همسو‌سازي تواناييها و مهارت‌ها كاركنان با انچه كه جامعه در حال و اينده از انان انتظار دارد نيز مد نظر قرار مي‌گيرد. اجزاء اساسي اين رويكرد عبارتند از:
تعيين استانداردهاي قابليت: هدف از تدوين چنين استانداردهايي اطمينان از اين مهم است که نيروي‌هاي كاري منتخب تجربه و تخصص كافي به منظور تصدي شغل مورد نظر را دارند و قادر هستند تا مسئوليت‌هاي كاري خود را به نحو احسن به انجام برسانند. كليد تحقق اين امر ارزيابي‌هاي استخدامي و ارزيابي‌هاي عملكردي در زمان فعاليت مي‌باشد.
توسعه مداوم شغلي: شامل اموزشهاي منظم و متناوب حين خدمت و فعاليت هاي تحقيقاتي مرتبط با مسئوليت‌ها و نيازهاي كارمندان سازمان بهداشتي درماني مي‌باشد.
از انجا که کارکنان يک سازمان بهداشتي درماني مهم‌ترين عامل در ارتقاء کيفيت خدمات هستند توجه به توسعه مهارتها, دانش و توانايي انان در حل معضلات مربوط به مقاومت در برابر تغيير مي‌تواند مفيد فايده واقع گردد. علاوه بر اين کارکنان بايد در ايجاد استراتژي هاي بهبود کيفيت مشارکت نمايند, از انها حمايت شود و سازمان بايد بطور عملي نشان دهد که اين کارمندان تا چه حد با ارزش هستند.

منبع: وب سایت مدارک پزشکی،فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

راهنمای مراجعین

منشور حقوق بیمار

شماره تلفن های بیمارستان

راهنمای طبقات

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

برنامه درمانگاه داخلی

ساعات و قوانین ملاقات بیماران بستری

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

فرآیند ثبت شکایات