دوشنبه 28 مرداد 1398 Monday 19 August 2019 17 ذی‌الحجه 1440

Articles

بسيج هنرمندان هشترود و  نيز بسيج خواهران سپاه امامت تبريز از جانبازان اعصاب و روان بستري در بيمارستان ديدار و از آنها دلجويي كردند.

 

راهنمای مراجعین

منشور حقوق بیمار

شماره تلفن های بیمارستان

راهنمای طبقات

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

برنامه درمانگاه داخلی

ساعات و قوانین ملاقات بیماران بستری

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

فرآیند ثبت شکایات