دوشنبه 28 مرداد 1398 Monday 19 August 2019 17 ذی‌الحجه 1440

Articles

عكس هاي گرفته شده طي ديدار خبرنگاران خبرگزاري جمهوري اسلامي از بيمارستان فجر تبريز بعنوان عكس هاي منتخب خبرگزاري ايرنا انتخاب گرديد.

 

راهنمای مراجعین

منشور حقوق بیمار

شماره تلفن های بیمارستان

راهنمای طبقات

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

برنامه درمانگاه داخلی

ساعات و قوانین ملاقات بیماران بستری

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

فرآیند ثبت شکایات