شنبه 30 شهريور 1398 Saturday 21 September 2019 21 محرم 1441

Articles

Written by parvinzadeh   
Category: مقالات
Published Date
Hits: 3597

بي‌خوابي يک شکايت شايع است که مي‌تواند به صورت مستقل يا همراه با يک اختلال طبي (مثل درد) يا رواني (مثل افسردگي) ديگر بروز کند و البته در هر دو صورت هم نياز به درمان خاص خود دارد. از ميان گزينه‌هاي درماني مختلف، بهترين شواهد تجربي موجود از منفعت آگونيست‌هاي گيرنده بنزوديازپين‌ (BzRAها) و درمان شناختي- رفتاري (CBT) حمايت مي‌کنند. BzRAها به سهولت قابل دسترسي و در درمان کوتاه‌مدت بي‌خوابي موثر هستند ولي شواهد مربوط به کارآمدي طولاني‌مدت آن‌ها اندک است؛ همچنين به طور کلي اکثر داروهاي خواب‌آور با عوارض جانبي احتمالي همراه هستند. CBT يک جايگزين موثر براي درمان بي‌خوابي مزمن به شمار مي‌آيد. اين روش وقت‌گيرتر از درمان دارويي است ولي باعث بهبود پايدار وضعيت خواب در طولاني‌مدت مي‌شود و پذيرش مناسبي از سوي بيماران دارد. با اين که CBT در اکثر شرايط باليني به سهولت قابل دسترسي نيست ولي دسترسي و ارايه آن با استفاده از روش‌هاي ابتکاري از قبيل مشاوره تلفني، گروه‌درماني و رويکردهاي خودياري (self- help) تسهيل مي‌شود. درمان ترکيبي با دارو و CBT مي‌تواند سبب بهينه‌سازي پيامدها گردد؛ هرچند که شواهد موجود براي راهنمايي پزشکان در تعيين بهترين روش ترکيب اين رويکردها، اندک هستند.

برای مشاهده متن کامل مقاله کلیک نمایید.

راهنمای مراجعین

منشور حقوق بیمار

شماره تلفن های بیمارستان

راهنمای طبقات

برنامه درمانگاه تخصصی روانپزشکی

برنامه درمانگاه داخلی

ساعات و قوانین ملاقات بیماران بستری

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

فرآیند ثبت شکایات